HỖ TRỢ

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI - TIÊU CHÍ


   TẦM NHÌN  

Tầm nhìn của ICIGO là trở thành 1 công ty phân phối Quần Áo Gym & Yoga, Mỹ Phẩm và Thực Phẩm số 1

 

SỨ MỆNH

Sứ mệnh của chúng tôi là biến ước mơ thành hiện thực

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

                            Đoàn Kết - Quyết Tâm - Nhiệt Huyết- Niềm tin tuyệt đối

 

TIÊU CHÍ 

Làm Đẹp - Kiếm Tiền - Tận Hưởng