HỖ TRỢ

NHƯỢNG QUYỀN

Những lợi ích chung khi hợp tác thương  hiệu ICIGO:

 

  • Thừa hưởng mô hình kinh doanh mới độc đáo, giảm rủi ro kinh doanh
  • Được hỗ trợ trong việc thiết kế không gian 
  • Được tư vấn toàn diện trong việc xây dựng showroom 
  • Được đào tạo chuyên nghiệp cho đội ngũ vận hành tại showroom
  •  Được cung cấp hệ thống phần mềm quản lý bán hàng